G_04_Erakusleak (Demostrativos)

o  G_04_Hiztegia
o  G_04_1__Erakusleak:  Erantzun
o  G_04_2__Erakusleak:  Osatu
o  G_04_3__Erakusle lokatiboak:  Azalpenak
o  G_04_4__Erakusle lokatiboak:  Osatu
o  G_04_5__Erakusle lokatiboak:  Moldatu
o  G_04_Itzulpenen hiztegia
o  G_04_6a_Erakusle lokatiboak:  Itzulpenak_1
o  G_04_6b_Erakusle lokatiboak:  Itzulpenak_2

Itzulpenetan, batez ere, baliteke ondo egotea eta programak txartzat ematea (sinonimoak, ordena, etab.). Kasu ezberdina da galdegaia aldatzen baduzu.  Kontuan eduki! Dena den, ez da azterketa bat, laguntza baizik.
En las traducciones, sobre todo, es posible que sea válida tu respuesta y el programa no te la acepte (sinónimos, orden, etc.). Caso diferente es el cambio de ‘galdegaia’. ¡Tenlo en cuenta! No es un examen, sólo una ayuda. 

— Si ves algún error en algún ejercicio, indícalo, por favor, en uncomentario‘. Y, si tienes alguna duda o algo no entiendes, también. Te responderé.
— Ariketa batean, akatsen bat ikusten baduzu, adierazi, mesedez, iruzkin batean. Baita zalantzaren bat edo dudaren bat baduzu ere. Erantzun egingo dizut.–           — Mila esker!

Advertisements