G_01_Noren…? (¿De quién…?)

Itzulpenetan, batez ere, baliteke (sinonimoak, ordena, etab.) ondo egotea eta programak txartzat ematea. Kasu ezberdina da galdegaia aldatzen baduzu.  Kontuan eduki! Dena den, ez da azterketa bat, laguntza baizik.
En las traducciones, sobre todo, es posible (sinónimos, orden, etc.) que sea válida tu respuesta y el programa no te la acepte. Caso diferente es el cambio de ‘galdegaia’. ¡Tenlo en cuenta! No es un examen, sólo una ayuda. 

o  G_01_Hiztegia:  (Vocabulario)
o  G_01_Noren_0:  Azalpenak (Explicaciones)
o  G_01_Noren_1:  Euskaraz eman (Traducir al euskara)
o  G_01_Noren_2:  Erantzun (Responder – “Hau” y “hori” se suelen intercambiar)
o  G_01_Noren_3:  Erantzun
o  G_01_Noren_4:  Pluralean eman (Poner en plural el posesivo)
o  G_01_Noren_5:  Euskaraz eman
o  G_01_Noren_6:  Erantzun pluralean (Responder en plural)
o  G_01_Noren_7:  Osatu (Escribir la frase entera)
o  G_01_Noren_8:  Euskaraz eman

— Si ves algún error en algún ejercicio, indícalo, por favor, en uncomentario‘. Y, si tienes alguna duda o algo no entiendes, también. Te responderé.
— Ariketa batean, akatsen bat ikusten baduzu, adierazi, mesedez, iruzkin batean. Baita zalantzaren bat edo dudaren bat baduzu ere. Erantzun egingo dizut.–           — Mila esker!

G_02_Nongo…? (¿De dónde…?)

Itzulpenetan, batez ere, baliteke ondo egotea eta programak txartzat ematea (sinonimoak, ordena, etab.). Kasu ezberdina da galdegaia aldatzen baduzu.  Kontuan eduki! Dena den, ez da azterketa bat, laguntza baizik.
En las traducciones, sobre todo, es posible que sea válida tu respuesta y el programa no te la acepte (sinónimos, orden, etc.). Caso diferente es el cambio de ‘galdegaia’. ¡Tenlo en cuenta! No es un examen, sólo una ayuda. 

o  G_02_Nongo_0:  Azalpenak (Explicaciones)
o  G_02_Nongo_1:  Euskaraz eman (Traducir al euskara)
o  G_02_Nongo_2:  Erantzun (Responder)
o  G_02_Nongo_3:  Erantzun
o  G_02_Nongo_4:  Pluralean eman (Poner en plural las frases)
o  G_02_Nongo_5:  Euskaraz eman
o  G_02_Nongo_6:  Erantzun pluralean (Responder en plural)
o  G_02_Nongo_7:  Osatu (Escribir la frase entera)
o  G_02_Nongo_8:  Euskaraz eman
o  G_02_Nongo-Norako:  Itzulpenak
o  G_02_Noren-Nongo_1:  Euskaraz eman
o  G_02_Noren-Nongo_2:  Euskaraz eman

— Si ves algún error en algún ejercicio, indícalo, por favor, en uncomentario‘. Y, si tienes alguna duda o algo no entiendes, también. Te responderé.
— Ariketa batean, akatsen bat ikusten baduzu, adierazi, mesedez, iruzkin batean. Baita zalantzaren bat edo dudaren bat baduzu ere. Erantzun egingo dizut.–           — Mila esker!

G_03_Norekin…? – Norentzat…?

Itzulpenetan, batez ere, baliteke ondo egotea eta programak txartzat ematea (sinonimoak, ordena, etab.). Kasu ezberdina da galdegaia aldatzen baduzu.  Kontuan eduki! Dena den, ez da azterketa bat, laguntza baizik.
En las traducciones, sobre todo, es posible que sea válida tu respuesta y el programa no te la acepte (sinónimos, orden, etc.). Caso diferente es el cambio de ‘galdegaia’. ¡Tenlo en cuenta! No es un examen, sólo una ayuda. 

o  G_03_Norekin_0   (¿Con quién?):  Deklinabidea
o  G_03_Norekin_1:  Erantzun
o  G_03_Norekin_2:  Euskaraz eman
o  G_Noren-Norekin:  Itzulpenak
o  G_Noren-Norekin:  Itzulpenak
o  G_03_Norentzat_0   (¿Para quién?):  Azalpenak
o  G_03_Norentzat_1:  Erantzun
o  G_03_Norentzat_2:  Osatu (Escribe la frase entera)
o  G_03_Norentzat_3:  Euskaraz eman
o  G_Noren-Norekin-Norentzat:  Euskaraz eman
o  G_03_Norentzat_Norentzako_Norako:  Azalpenak
o  G_03_Norentzako:  Euskaraz eman
o  G_03_Norentzat-Norentzako-Norako:  Itzulpenak
o  G_03_Norentzat-Norentzako-Norako:  Itzulpenak

— Si ves algún error en algún ejercicio, indícalo, por favor, en uncomentario‘. Y, si tienes alguna duda o algo no entiendes, también. Te responderé.
— Ariketa batean, akatsen bat ikusten baduzu, adierazi, mesedez, iruzkin batean. Baita zalantzaren bat edo dudaren bat baduzu ere. Erantzun egingo dizut.–           — Mila esker!

G_04_Erakusleak (Demostrativos)

Itzulpenetan, batez ere, baliteke ondo egotea eta programak txartzat ematea (sinonimoak, ordena, etab.). Kasu ezberdina da galdegaia aldatzen baduzu.  Kontuan eduki! Dena den, ez da azterketa bat, laguntza baizik.
En las traducciones, sobre todo, es posible que sea válida tu respuesta y el programa no te la acepte (sinónimos, orden, etc.). Caso diferente es el cambio de ‘galdegaia’. ¡Tenlo en cuenta! No es un examen, sólo una ayuda. 

o  G_04_Hiztegia
o  G_04_1__Erakusleak:  Erantzun
o  G_04_2__Erakusleak:  Osatu
o  G_04_3__Erakusle lokatiboak:  Azalpenak
o  G_04_4__Erakusle lokatiboak:  Osatu
o  G_04_5__Erakusle lokatiboak:  Moldatu
o  G_04_Itzulpenen hiztegia
o  G_04_6a_Erakusle lokatiboak:  Itzulpenak_1
o  G_04_6b_Erakusle lokatiboak:  Itzulpenak_2

— Si ves algún error en algún ejercicio, indícalo, por favor, en uncomentario‘. Y, si tienes alguna duda o algo no entiendes, también. Te responderé.
— Ariketa batean, akatsen bat ikusten baduzu, adierazi, mesedez, iruzkin batean. Baita zalantzaren bat edo dudaren bat baduzu ere. Erantzun egingo dizut.–           — Mila esker!

G_05_Orduak (Las horas)

Itzulpenetan, batez ere, baliteke ondo egotea eta programak txartzat ematea (sinonimoak, ordena, etab.). Kasu ezberdina da galdegaia aldatzen baduzu.  Kontuan eduki! Dena den, ez da azterketa bat, laguntza baizik.
En las traducciones, sobre todo, es posible que sea válida tu respuesta y el programa no te la acepte (sinónimos, orden, etc.). Caso diferente es el cambio de ‘galdegaia’. ¡Tenlo en cuenta! No es un examen, sólo una ayuda. 

o  G_05_0__Orduak:  Azalpenak
o  G_05_1__Orduak:  Erantzun
o  G_05_2__Orduak:  Itzulpenak
o  G_05_3__Orduak:  Erantzun
o  G_05_4__Orduak:  Adibideak (Ejemplos)
o  G_05_5a_Orduak:  Euskaraz eman
o  G_05_5b_Orduak:  Euskaraz eman
o  G_05_Denborazkoak:  Azalpenak
o  G_05_Noiz_arte-Noraino:  Osatu
o  G_05_Noizko-Noizdanik:  Itzulpenak
o  G_05_Noizko-Noizdanik:  Itzulpenak

— Si ves algún error en algún ejercicio, indícalo, por favor, en uncomentario‘. Y, si tienes alguna duda o algo no entiendes, también. Te responderé.
— Ariketa batean, akatsen bat ikusten baduzu, adierazi, mesedez, iruzkin batean. Baita zalantzaren bat edo dudaren bat baduzu ere. Erantzun egingo dizut.–           — Mila esker!

G_06_Nola? – Nolakoa? – Zerez?

Itzulpenetan, batez ere, baliteke ondo egotea eta programak txartzat ematea (sinonimoak, ordena, etab.). Kasu ezberdina da galdegaia aldatzen baduzu.  Kontuan eduki! Dena den, ez da azterketa bat, laguntza baizik.
En las traducciones, sobre todo, es posible que sea válida tu respuesta y el programa no te la acepte (sinónimos, orden, etc.). Caso diferente es el cambio de ‘galdegaia’. ¡Tenlo en cuenta! No es un examen, sólo una ayuda. 

o  G_06_Hiztegia
o  G_06__1_Nola-Nolakoa:  Euskaraz eman
o  G_06__2_Nola-Nolakoa:  Euskaraz eman
o  G_06__3_Nola-Nolakoa:  Itzulpenak
o  G_06__4_Nola-Nolakoa:  Itzulpenak
o  G_06__5_Nola-Zerez:  Erantzun edo osatu
o  G_06__7_Nola-Zerez:  Itzulpenak
o  G_06__8_Nola-Zerez:  Itzulpenak
o  G_06__9_Zerez-Zerezkoa:  Erantzun
o  G_06_11_Zerez-Zerezkoa-Zertaz:  Azalpenak
o  G_06_12_Zerez-Zerezkoa-Zertaz:  Euskaraz eman

— Si ves algún error en algún ejercicio, indícalo, por favor, en uncomentario‘. Y, si tienes alguna duda o algo no entiendes, también. Te responderé.
— Ariketa batean, akatsen bat ikusten baduzu, adierazi, mesedez, iruzkin batean. Baita zalantzaren bat edo dudaren bat baduzu ere. Erantzun egingo dizut.–           — Mila esker!

G_07_Konparatiboak_1 (Orac. comparativas)

Itzulpenetan, batez ere, baliteke ondo egotea eta programak txartzat ematea (sinonimoak, ordena, etab.). Kasu ezberdina da galdegaia aldatzen baduzu.  Kontuan eduki! Dena den, ez da azterketa bat, laguntza baizik.
En las traducciones, sobre todo, es posible que sea válida tu respuesta y el programa no te la acepte (sinónimos, orden, etc.). Caso diferente es el cambio de ‘galdegaia’. ¡Tenlo en cuenta! No es un examen, sólo una ayuda. 

o  G_07_Antonimoak  (Adjetivos y adverbios)
o  G_07_Hiztegia
o  G_07_a:  Gehiagotasuna  (Superioridad)
          —  G_07__1:  Azalpenak
          —  G_07__2:  Konparatu
          —  G_07__3:  Aukeratu
          —  G_07__4:  Aukeratu
          —  G_07_5a:  Erantzun  (Responde con frases completas)
          —  G_07_5b:  Osatu
          —  G_07__6:  Euskaraz eman
o  G_07_b:  Gehientasuna  (Grado superlativo)
          —  G_07_7:  Azalpenak
          —  G_07__8:  Erantzun  (Responde con frases completas)
          —  G_07__9:  Euskaraz eman
o  G_07_c:  Gehiegitasuna  (Grado de exceso)
          —  G_07_10:  Azalpenak
          —  G_07_11:  Euskaraz eman
o  G_20_d:  Berdintasuna  (Igualdad)

— Si ves algún error en algún ejercicio, indícalo, por favor, en uncomentario‘. Y, si tienes alguna duda o algo no entiendes, también. Te responderé.
— Ariketa batean, akatsen bat ikusten baduzu, adierazi, mesedez, iruzkin batean. Baita zalantzaren bat edo dudaren bat baduzu ere. Erantzun egingo dizut.–           — Mila esker!